Jäsenasiat

 

NÄIN LIITYT TEOLLISUUS YKKÖSEN JÄSENEKSI

Täytä ja allekirjoita tästä linkistä Teollisuusliiton perintäsopimus tai pyydä se työpaikkasi luottamusmieheltä tai Teollisuus1:n toimistolta (Kristiinankatu 10 A 3, Turku). Toimisto on avoinna sovittaessa. Voit myös liittyä sähköisesti tästä linkistä. Merkitse lomakkeeseen osaston numeron kohdalle 1.
Jos työnantajasi perii jäsenmaksut, vie lomake myös työnantajan täytettäväksi. Jos työnantaja ei peri jäsenmaksuja, voit liittyä itsemaksavaksi jäseneksi. Tällöin joudut hoitamaan jäsenmaksusi itse joko osaston toimistolla tai liitosta saamiesi ohjeiden mukaan.

Liittoon kannattaa liittyä heti työsuhteen alusta lähtien!

JÄSENYYTESI ON KUNNOSSA TEOLLISUUS YKKÖSESSÄ, KUN
TYÖSSÄOLLESSASI :

Huolehdit jäsenmaksujesi oikea-aikaisesta maksamisesta
- Jos työnantaja perii jäsenmaksusi, säilytä palkkalaskelmat. Niissä näkyvät jäsenmaksut ovat jäsenmaksutodisteesi siinä tapauksessa, että työnantaja ei maksaisikaan niitä liitolle.
- Jos maksat itse jäsenmaksusi osaston kautta, olisi hyvä hoitaa maksut vähintään neljä kertaa vuodessa, ettei jäsenyyden ehtona oleva 6 kuukauden maksuaika pääse unohduksen vuoksi ylittymään.

- Jäsenmaksun määrä on 1,35% veronalaisesta palkasta.

Huolehdit palkka- ym. työsuhde-eduistasi muistaen, että vähimmäisedut on kirjattu liiton neuvottelemiin lakeihin ja sopimuksiin. Jäsenenä sinulla on apunasi työpaikkasi luottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu sekä oma ammattiosastosi.

PALKATTOMALLA OMALLA LOMALLA OLLESSASI :
Maksat normaalisti jäsenmaksua, joka määräytyy teollisuuliiton keskituntiansion mukaisesti.
Tämä velvoite tulee usealle täytenä yllätyksenä, mutta liiton jäsenyys edellyttää joko jäsenmaksun maksamista tai jäsenmaksuvapauden saamista sääntöjen mahdollistamissa tapauksissa.

 

TYÖTTÖMÄKSI JÄÄDESSÄSI :
Ilmoittaudut välittömästi (työtodistuksin tai ilman) työttömäksi työnhakijaksi työvoimatoimistoon. Sama sääntö koskee lomautettuja, lopputilin lomakorvausaikoja ja karenssiaikoja.
Jäsenmaksuvapautus ja päivärahaoikeus syntyvät, ja työttömyyspäivärahan omavastuuaika alkaa vasta, kun työnhaku on voimassa.
- Liiton päivärahaan oikeutetut hakevat päivärahaa Teollisuusliiton työttömyyskassalta toimittamalla hakemukset ja palkkatodistukset osaston toimistoon.
- Kelan työmarkkinatuen tai peruspäivärahan hakijat ilmoittavat työttömyysaikansa osastoon, jotta osasto voi hoitaa jäsenmaksuvapauden kuntoon. Työttömyyden jatkuessa on syytä tehdä ilmoitus neljännesvuosittain, sekä ilmoittaa sen päättyminen.
Työttömyysturvaan liittyvissä asioissa saat parhaiten neuvoja tulemalla osaston toimistoon tai Teollisuusliiton aluetoimistoon Linnankatu 50, 2. kerros,  Turku.

TYÖTTÖMYYSELÄKKEEN EHTOJEN TÄYTTYESSÄ
Jos olet ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan ns. lisäpäivillä (yli 500 pv.), saat liiton työttömyyskassalta työttömyystodistuksen sen kuukauden kuluessa, jona täytät kuusikymmentä vuotta. Todistus tulee toimittaa viipymättä työvoimatoimistoon leimattavaksi, jonka jälkeen todistuksen kanssa haetaan työttömyyseläke joko Kelan toimistosta tai viimeisimmän työnantajan eläkevakuutusyhtiöltä.
Jos olet täyttänyt 60 vuotta ennen 500 työttömyyspäivärahan täyttymistä, saat työttömyystodistuksen vasta sitten, kun 500 päivää on täyttynyt.
Kummassakin tapauksessa työttömyyspäivärahaa haetaan ja maksetaan sen kuukauden loppuun, jonka aikana työttömyyseläkkeen ehto täyttyi. Oikeus eläkkeeseen alkaa seuraavan kuukauden alusta. Maksujen viipymiseen on kuitenkin syytä varautua.

TYÖTTÖMYYSELÄKKEELLE JÄÄDESSÄSI
Toimita verokortti eläkelaitokselle heti eläkepäätöksen saatuasi. Jäsenyytesi liitossa säilyy vanhuuseläkeikään saakka ilman jäsenmaksua.

SAIRASTAESSASI KELAN PÄIVÄRAHALLA TAI TAPATURMAKORVAUKSELLA
Ilmoita sairasaikasi osaston toimistoon, niin saat jäsenmaksuvapauden sairasajallesi. Jos Kelan sairaspäivärahat loppuvat (300 pv), eikä eläkehakemustasi ole vielä hyväksytty, ilmoittaudu työvoimatoimistoon. Tällä ilmoituksella varmistat, että sinulle ei tule rahattomia kuukausia, mikäli eläkehakemustasi ei hyväksyttäisi.

OPISKELLESSASI, SUORITTAESSASI ASE- TAI SIVIILIPALVELUSTA, TAI VAPAUSRANGAISTUSTA, JÄÄDESSÄSI ÄITIYS-, ISYYS- TAI VANHEMPAINLOMALLE, TAI MÄÄRÄAIKAISELLE TYÖKYVYTTÖMYYSELÄKKEELLE
Saat jäsenmaksuvapauden näille ajoille, kunhan ilmoitat niistä osaston toimistoon. PYSYVÄLLE TYÖKYVYTTÖMYYSELÄKKEELLE JÄÄDESSÄSI

Toimita aina jäljennös eläkepäätöksestä osaston toimistoon, jolloin saat jäsenyytesi keston mukaan joko vapaajäsenyyden tai lepäävän jäsenyyden.

 

 

 

VAKUUTUKSET

VAKUUTUSKORTTISI ON JÄSENKORTTISI KÄÄNTÖPUOLELLA

Jäsenetuihin kuuluu vakuutus, joka sisältää korvauksen vapaa-ajan tapaturman aiheuttamasta pysyvästä haitasta, sekä matkustajavakuutuksen.

RYHMÄHENKIVAKUUTUS

Liitot ovat neuvotelleet jäsenilleen ryhmähenkivakuutuksen, jonka työnantaja on velvollinen ottamaan työntekijöilleen. Vakuutus on voimassa paitsi työsuhteen voimassaollessa, myös monissa tapauksissa vielä työsuhteen päättymisen jälkeenkin (3-5 v.). Vakuutuksen edunsaajina ovat aviopuoliso (joissain tapauksissa myös avopuoliso) sekä alle 18- (22-)vuotiaat lapset.

 

 

 

Jäsenmaksu vuonna 2020 on
1,35 % ansiotuloista

Teollisuusliiton kokonaisjäsenmaksu on vuonna 2020 1,35 % ansiotuloista.

Tästä liiton osuus on 0,82%, työttömyyskassan 0,35% ja ammattiosaston osuus 0,18%. Jäsenmaksusta päättää liittovaltuusto syyskokouksessaan. Työttömyyskassan jäsenmaksun suuruuden päättää Finanssivalvonta.
Maksun suuruus vaihtelee vuosittain sen mukaan, kuinka suuri alan työttömyys on. Jäsenmaksulla rahoitetaan kassan maksamia etuuksia.

Teollisuusliitossa työtön jäsen ei maksa liiton eikä työttömyyskassan jäsenmaksua työttömyyskassan
maksamista etuuksista.


Jäseneksi voit liittyä allaolevasta linkistä