Kannanotot ja kirjoitukset

 

Hallitus riistää ja pettää.

Kannanotto 20.01.2018

 

100 vuotta sitten, kun Suomi itsenäistyi, moni ei villeimmissä kuvitelmissakaan uskonut minkälainen kehitys maata odottaisi. Tämä kehitys on kaikkien sotavuosien jälkeen ollut huimaa ja maailmalla arvostettua. Suomi, joka on monien mittauksien mukaan yksi tasa-arvoisimmista maista ja jonka korkea koulutustaso niittää mainetta jatkuvasti ympäri maailman.

Nyt tämä kaikki uhkaa murentua Sipilän hallituksen päätöksiin. Sipilän hallitus on pettänyt Suomen kansan . Ei kansa antanut viime eduskuntavaaleissa hallitukselle tällaista valtakirjaa. Jo sovitut koulutusleikkaukset vievät monilta mahdollisuuden kunnolliseen koulutukseen ja erityisesti ammatilliseen koulutukseen. Tutkimukset ovat jo osoittaneet, ettei valmistuneilla ole riittäviä taitoja työelämään. Koulutuksen tasosta joudutaan tinkimään ja tämä kaikki nuorten kustannuksella. Sipilän hallituksen päätökset heikentää alle 30-vuotiaiden irtisanomissuojaa tuntuvat järjettömiltä, eriarvoistaminen, tuo Sipilän ja Orpon mietelause toteutuu taas. Koeajan pituuden kasvattaminen 6 kuukauteen luulisi riittävän näkemään, onko nuoresta kyseiseen työhön. Hallituksen riisto lista on loputon.

Sipilän hallitus on tuonut Suomen siis 100 vuotta taaksepäin näillä mielipuolisilla päätöksillään ja lisää on  tulossa. Tasa-arvosta on turha enää puhua, kun leikataan ja mätkitään juuri kaikista heikko-osaisimpia. Ay-liike haukutaan kehityksen jarruksi, mutta juuri se on ollut rakentamassa oikeudenmukaista ja tasa-arvoista Suomea. Ammattiliitot ovat maltillisilla, sekä nollapalkkaratkaisuilla ja kilpailukykysopimuksella mahdollistaneet töiden jatkumisen kotimaassa. Mutta mitä tekee hallitus ja valtiovarainministeri Orpo, ottavat sulan hattuun tästäkin. Työllisyyden parantuminen on syntynyt koko maailman talouskasvusta ja Ay-liikkeen tekemien sopimuksien seurauksena, ei Suomen hallituksen riistopolitiikan seurauksena. Se on rikkonut tekemänsä sopimukset Ay-liikkeen kanssa, vaikka vain niiden ansiosta Suomi on yhä pystyssä.

Hyvinvointi syntyy työstä, ja työtä tekevät ansaitsevat reilun osan tuosta hyvinvoinnista. Sipilä taas ajattelee putkinäköisesti, että hyvinvointi kuuluu vain yritysten omistajille ja taksvärkin tekeminen työntekijöille. Hoitakaamme me, ay-liikkeeseen kuuluvat työntekijät, että yhteiskunnan arvot rakennetaan uudestaan kestävälle pohjalle tulevissa maakunta- ja eduskuntavaaleissa. Tehdään töitä kaikilla rintamilla hyvän vaalituloksen eteen työväenpuolueille!

 

 

Turun Teollisuustyöntekijät ry.

ammattiosasto 1

Julkaisuvapaa heti

Lisätietoja:

Jani Pöllä

Puheenjohtaja 040 5236367

TURUN TEOLLISUUSTYÖNTEKIJÄT RY,

Osasto Ykkönen TIEDOTTAA:

 

Poliittinen lakko järjestetään 2.2.2018 klo 06.00 alkaen, päättyen 3.2.2018 klo 05.59. Lakon piirissä ovat ne työvuorot, jotka alkavat perjantaina 2.2. kello 00.00.

Kysymyksessä on laillinen toimenpide, johon työnantajat eivät voi puuttua esimerkiksi yrittämällä estää työntekijöitä poistumasta työpaikoiltaan. Myös luottamusmiehet osallistuvat lakkoon.

 

LAKKO KOSKEE KAIKKIA TYÖPAIKAN TYÖNTEKIJÖITÄ.

 

Ammattiosasto Ykkönen haluaa toimenpiteellään herättää maan hallituksen kuulemaan ja ottamaan tosissaan

työttömien kohtaamat ongelmat, joita sen omaksuma sanktioihin ja niillä uhkailemiseen perustuva linja syventää. Negatiivisen leimaamisen ja byrokraattisen kontrolloinnin sijaan työttömät ansaitsevat luottamuksen elämässään eteenpäin pyrkivinä ihmisinä. He tarvitsevat tukea, kannustusta, opastusta, koulutusta ja ennen muuta työpaikkoja, joihin työllistyä.

 

Maan hallituksen toimenpiteet rikkovat myös kilpailukykysopimusta, jonka Teollisuusliitto muiden ammattiliittojen tavoin aikanaan hyväksyi nimenomaan siksi, että työttömyysturvaan ei enää tehdä uusia

leikkauksia, eikä työntekijöiden asemaan ja oikeuksiin puututa. Hallitus on pettänyt lupauksensa, eikä sitä voida hyväksyä.

 

Turun Teollisuustyöntekijät ry

Jani Pöllä, puheenjohtaja

 

Toimikunnan kokous 16.04.2014. Julkilausuma. Katso tästä

kannanotto 1.9.2017
julkaisuvapaa heti


TYÖNANTAJAN RÖYHKEÄ SOPIMUSRIKKOMUS
Piikkio Works Oy laskee työntekijöidensä palkkaa rikkoen samalla työehtosopimusta. Tällainen hyökkäys työntekijöiden perusoikeutta, palkan pysyvyyttä kohtaan, on törkeää. Työnantaja on viitannut kintaalla hyvinvointiyhteiskunnan perustana olevalle neuvottelujärjestykselle, ja pyrkii romuttamaan sekä luottamusmiesjärjestelmän että työehtosopimuksen määräykset.
Tämä työnantajan vallan väärinkäyttö ei ole mitenkään hyväksyttävää ja se vaarantaa merkittävästi Varsinais-Suomen talouskehityksen. Alueen suurimman talousveturin, Meyer Turun telakan omistaa Meyerin perhe, joka on myös Piikkio Worksin omistaja. Missä on omistajan yhteiskuntavastuu? A-Studion paljastamat kahdet työmarkkinat näyttävät olevan suunnitelmallisesti ja tarkoituksella tehty.
Koska tämän tapainen käytös on työnantajien keskuudessa yleistynyt, on selvää, että ohjeistus tähän tulee keskitetysti. Tästä johtuen Turun Metalli- ja Telakkatyöväen ammattiosasto 001 tekee yhteistyötä alueen muiden ammattiosastojen kanssa tilanteen ratkaisemiseksi. Mikäli työnantajat Piikkio Worksillä ja Delta-autossa eivät peräänny toimissaan, olemme valmiina lisäämään painostus- ja tukitoimia työpaikoilla asian ratkaisemiseksi.
Turun Metalli- ja Telakkatyöväen ammattiosaston 001 hallitus

 

 

Sääntömääräinen kevätkokous 08.04.2010 KANNANOTTO

TYÖLLISYYTEEN PANOSTETTAVA

Hallituksen on lisättävä työllisyysmäärärahoja, toteutettava nuorten yhteiskuntatakuu, varmistettava teollisen toiminnan tulevaisuus Suomessa, panostettava osaamiseen ja tuettava tervettä aluekehitystä. Vaikeassa suhdannetilanteessa valtion pitää aikaistaa omia laivatilauksiaan. Kotimaisen telakkateollisuuden pelastamisen kannalta nämä tilaukset ovat avainasemassa, jotta nykyisestä pahasta suhdannekuopasta voidaan selvitä. Nyt tarvitaan ratkaisuja, jolla kannustetaan työnantajia pitämään kiinni vanhemmasta ja kokeneesta työvoimasta. Työnantajien vaatima työttömyysputken katkaiseminen ei ole hyväksyttävä missään olosuhteissa. Ikääntyvän työttömän pudottaminen
peruspäivärahalle, tilanteessa jossa uudelleen työllistyminen on erittäin epätodennäköistä, tuhoaisi monen elämäntyöllä saavutetun elintason. Nyt on kaikkien vastuullisten voimien aika hakea työllisyyttä ja hyvinvointipalvelujen kestävää rahoituspohjaa teollisesta tuotannosta, jossa rinnakkain ovat teknologinen kehitys ja siihen liittyvät eri palvelut. Verojen alentaminen ei kuulu näihin keinoihin.

 

LAKKO-OIKEUS ON OSA JÄRJESTÄYTYMISOIKEUTTA

EK:n ja pääministeri Matti Vanhasen vaatimukset työrauhavelvoitteiden kiristämiseksi ja korvausten nostamiseksi ovat osa laajempaa pyrkimystä heikentää pysyvästi ay-liikkeen
asemaa. Ay-liikkeen on tiivistettävä yhteistyötään, jolla torjutaan lakko-oikeuden sekä työelämän pelisääntöjen muuttamista yksipuolisin perustein entistä enemmän työnantajien sanelupolitiikkaa tukevaksi. On pitkälti ammattiyhdistysliikkeen ansiota, että suomalainen työelämä on inhimillisempää meillä kuin mitä se on monissa osissa maailmaa. Työelämän pelisäännöt eivät silti ole mitenkään valmiita, päinvastoin, työehdot heikentyvät pätkä-, silppu-, ja vuokratöiden lisääntyessä.

Turun Metalli- ja Telakkatyöväen ammattiosasto ry 001 tukee SAK:n päätöstä olla neuvottelematta lakko-oikeuden rajoittamisesta.