Työjaosto

Työjaostoon kuuluu ammattiosaston puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, taloudenhoitaja, sihteeri ja opintosihteeri. Työjaosto kokoontuu pääsääntöisesti ennen toimikunnan kokouksia, jotka pidetään noin kerran kuussa. Työjaosto valmistelee toimikunnalle esitettävät asiat.

Jaoston vetäjä

Maaret Rosnell